Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for August 13, 2020

short

Short

3 x 2000m / 2 min easy

Ride three 2000 meter pieces. Pedal easily for two minutes between the pieces.

Button Sequences

PM5: B-D-D-A-D-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-E

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

3 x 4000m / 1 min easy

Ride three 4000 meter pieces. Pedal easily for one minute between the pieces.

Button Sequences

PM5: B-D-D-A-D-B-B-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

2 x 16,000m with cadence change / 5 min easy

Ride two 16,000 meter pieces. In each piece change the cadence every 4000m. The first 4000m @ 75 rpm. Then 4000m @ 80 rpm. 4000m @ 75 and 4000m @ 80. Ride for five minutes easily during the rest period.

Button Sequences

PM5: B-D-D-A-D-D-B-A-B-B-B-B-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.