PM5 (Performance Monitor 5) | Concept2

PM5 (Performance Monitor 5)

Tilgjengelighet

  • Standard på
  • Kan ettermonteres på alle tidligere Concept2 Indoor Rowers og SkiErg

Firmware

Gjeldende versjoner av PM5 firmware er:

  • Indoor rowers—Version [firmware:pm5-rowernew-version], [firmware:pm5-rower-version]
  • SkiErgs—Version [firmware:pm5-skiergnew-version], [firmware:pm5-skierg-version]

Versjonen man trenger for sin maskintype avhenger av versjonen på hardware i PM5. Lær mer | Oppdater

Batterier

  • Bruker to stk batterier type D
  • Indoor rower eller SkiErg tilfører strøm til monitor under bruk

Annet

  • Baklyst display
  • ANT+ og Bluetooth Smart trådløs pulsovervåking med kompatibelt utstyr
  • Kompatibel med USB minnepinner (bare FAT og FAT32 formatert) for lagring av treningsdata og for oppdatering av firmware

Plassering av produksjonsdato

For å lokalisere produksjonsdato på

  • Fra Main Menu, gå til More Options > Utilities > Product ID og se på verdien ved siden avDatecode.

Produksjonsåret er representert ved de siste fire numrene av datokoden. Tall foran disse indikerer dagen i året. For eksempel, 1562007, betyr monitoren ble laget på den 156. dagen i 2007.

Merk: Denne datokoden, monitorens serienummer og hardwareversjon vil ikke endres når firmware oppdateres.