Generelt vedlikehold | Concept2

Generelt vedlikehold

Vi anbefaler å følge vedlikeholdstipsene under for å holde årene dine i god stand:

  • Rengjør håndtakene regelmessig og inspiser åreblad, skaft, mansjetter og klamper etter skade eller slitasje.
  • Hvis man ror i saltvann, skyll årene med ferskvann etter hver bruk, spesielt med tanke på mansjetter, klamper og svivler.
  • Ikke bruk årene for å komme ut fra brygga, da dette kan forårsake splinter eller annen skade. Til og med åreblad med Vortex-kant er mer mottakelig for skade når de brukes slik.
  • Hold årebladene med tuppen opp ved ankomst brygge for å unngå splinter og skade fra spiker eller ru overflate. Legg årene på brygga slik at tuppen på årebladene peker opp.
  • Det anbefales ikke å ro med full kraft hvis ikke alle i båten ror. Dette kan belaste årene mer enn de er laget for.
  • Hvis årene dine har vært involvert i en kollisjon, inspiser dem nøye etter tegn på skade før du fortsetter å ro med dem.
  • Ikke mal selve Vortex-kanten (plastikken) hvis årebladene har slike. Det er ok å male resten av årebladet.
  • FARE! Elektrisk ledningsevne: Karbonfiber leder elektrisitet; hold årene vekk fra kraftlinjer.

For mer detaljert informasjon om hvordan vedlikeholde og reparere årer, vennligst referer til Åreseksjonen på den amerikanske Concept2 siden.