Dagens økt | Concept2

Dagens økt

Velkommen til dagens Concept2 Workout of the Day (WOD). Hver dag tilbyr vi en treningsøkt for å hjelpe deg med å holde deg på rett spor med treningen.

Alle disse treningsøktene passer for enten RowErg, SkiErg eller BikeErg. De tilbyr en rekke treningsformater som varierer i varighet fra 20 til 45 minutter.

Your workout for June 20, 2024

5 min, 10 min, 15 min, 10 min, 5 min pyramid / 2 min easy

A pyramid with five intervals - 5/10/15/10/5 minutes. Two minutes of rest in between each work interval.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-E-D-4B-4A-2B-E-2D-B-A-5C-E-D-5B-E-D-5C-E-D-5B-2E
PM5: B-4D-4B-4A-2B-E-2D-B-A-5C-E-D-5B-E-D-5C-E-D-5B-2E

ErgData

Dagens Økt (WOD) er nå tilgjengelig i ErgData og kan settes opp på monitoren med et enkelt trykk. Se ErgData-siden for mer informasjon.

Ærestavle

Se hva andre medlemmer av Concept2-fellesskapet har prestert for dagens treningsøkt.

Ærestavle »

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.

Om intensitet: Disse treningsøktene er designet for å fungere for et bredt spekter av nivå og erfaring, så de spesifiserer ikke et bestemt tempo, kraft eller pulssone.

  • Hardt: Intenst arbeid som fortsatt lar deg fullføre treningen.
  • Bærekraftig: Et tempo som kan opprettholdes komfortabelt under hele treningen. Intensitet der du er i stand til å føre en samtale.
  • Lett trykk eller lett roing, staking eller sykling: Hvilefase. Ikke stopp! Fortsett veldig sakte og enkelt.
  • Husk: Du er alltid velkommen til å justere intensiteten for å møte dine behov!

Spjeldinnstilling: Med mindre annet er angitt:

  • RowErg: 3-5 gir den beste aerobe treningen.
  • SkiErg: 1-3, juster deretter (etter ønske) for å simulere forskjellige ski- og snøforhold.
  • BikeErg: Bruk en innstilling på spjeldet som lar deg opprettholde den foreslåtte tråkkfrekvensen (rpm).

Kadens/takt/frekvens: Vanligvis brukes en høyere frekvens på kortere treningsøkter. Lavere frekvens er for lengre treningsøkter. Med mindre annet er angitt:

  • RowErg: 22-30 tak per minutt (spm).
  • SkiErg: 35-45 tak per minutt (spm).
  • BikeErg: 60-100 tråkk per minutt (rpm).