Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for November 16, 2018

short

Short

5000m with rate changes every 1000m: 25-22-25-28-25

Row a 5000 meter piece at a sustainable intensity, varying your stroke rate as follows: row 1000 meters @ 25 spm, 1000 meters @ 22 spm, 1000 meters @ 25 spm, 1000 meters @ 28 spm, and 1000 meters @ 25 spm.

Button Sequences

PM3/PM4/PM5: B-A-B

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

6 x 5 min / 2 min easy

Row six 5 minute pieces. Row for two minutes at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-E
PM5: B-D-D-B-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

3 x 4000m rate change 22-24 / 5 min easy

Row three 4000 meter pieces. In each piece change the rate every 1000m. The first 1000m @ 22 spm. Then 1000m @ 24 spm. 1000m @ 22 and 1000m @ 24. Row for five minutes at light pressure during the rest period.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-C-D-B-B-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-E
PM5: B-D-D-A-D-B-B-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.