Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for November 14, 2019

short

Short

20 x 20 sec / 40 sec easy

Row twenty 20 second all-out bursts with 40 seconds of light rowing in between. If you have a lot of rowing experience, you may want to row these pieces at a slightly higher damper setting to add more of a strength-building component to the workout.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-A-B-B-D-C-A-A-A-A-A-B-B-B-B-E
PM5: B-D-D-B-A-B-B-D-C-A-A-A-A-A-B-B-B-B-E

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

5 x 5 min / 3 min easy

Row five 5 minute pieces. Row for three minutes at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B-E
PM5: B-D-D-B-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

5 x 2000m rate increase 20-26 / 2 min easy

Row five 2000 meter pieces. In each piece the first 1000m @ 20 spm. Then 500m @ 22 spm, 250m @ 24 and 250m @ 26. Row for two minutes at light pressure during the rest period.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-C-D-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-E
PM5: B-D-D-A-D-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.