Dagens økt | Concept2

Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for October 24, 2021

short

Short

12 x 250m / 250m easy

Row 12 hard 250 meter pieces. Row for 250 meters at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4/PM5: B-D-A-B-B-B-B-E

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

8 x 3 min / 1 min easy

Row eight 3 minute pieces. Row for one minute at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-B-B-A-A-A-A-B-E
PM5: B-D-D-B-B-B-A-A-A-A-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

2 x 30 min / 6 min easy

Row two 30 minute pieces. Row for six minutes at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-D-B-B-B-A-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-E
PM5: B-D-D-B-D-B-B-B-A-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.