Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for January 17, 2019

short

Short

High Intensity Interval Pyramid starting at 500 meters

Set your monitor for a variable interval workout as follows, with no rest between intervals: 500m, 500m, 400m, 400m, 300m, 300m, 200m, 200m, 100m, 100m, 200m, 200m, 300m, 300m, 400m, 400m, 500m, 500m. Row the first 500m at a moderate pace, then 500m at an intense pace, then 400m moderate, then 400m intense, and so on down to 100 meters, then work your way back up to 500 meters in the same manner.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-E-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-B-E-C-E-C-B-E-C-E-C-B-E-C-E-C-B-E-C-E-E
PM5: B-D-D-D-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-B-E-C-E-C-B-E-C-E-C-B-E-C-E-C-B-E-C-E-E

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

6 x 3 min / 2 min easy

Row six 3 minute pieces. Row for two minutes at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-B-B-A-A-A-A-B-B-E
PM5: B-D-D-B-B-B-A-A-A-A-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

2 x 20 min / 5 min easy

Row two 20 minute pieces. Row for five minutes at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-D-B-B-A-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-E
PM5: B-D-D-B-D-B-B-A-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.