Model E Indoor Rower | Concept2

Model E Indoor Rower

Model E Indoor Rower

Black Model E

Sort Model E Indoor Rower

Produksjonsdatoer

August 2006–i dag

Hovedkarakteristikker

  • Farge: Lys grå (se venstre) eller sort (Ultimo september 2015–i dag)
  • Setehøyde: ca 53 cm fra gulvet
  • Monitorarm: fiksert

Plassering av serienummer

Merkelappen er plassert på venstre side av svinghjulhuset, under stammen. (Stammen er den vinklede hovedstammen. Svinghjulet er festet til denne.) Se bildet.

Serienummeret inneholder tre grupper med tall separert med bindestrek; første gruppe av tall representerer datoen maskinen ble pakket. Når man blir spurt etter serienummeret, så er dette nummeret som skal oppgis.