BikeErg | Concept2

BikeErg

BikeErg

Produksjonsdatoer

Aug 2017 og til i dag

Plassering av serienummer

Merkelappen er plassert på venstre side av dekselet til svinghjulet.

BikeErg serial number location

Serienummeret inneholder tre grupper med tall separert med bindestrek; første gruppe av tall representerer datoen maskinen ble pakket. Når man blir spurt etter serienummeret, så er dette nummeret som skal oppgis.