Hvilken SkiErg har du? | Concept2

Hvilken SkiErg har du?

Referer til de følgende bilder og produksjonsdatoer for å avgjøre hvilken SkiErg du har. Klikk på det korresponderende bildet for å komme til service og supportinfo for din maskin.

SkiErg 2


skierg 2
August 2014 til i dag

SkiErg 1


skierg 1
Mai 2009 - Juli 2014