Hvilken modell har du? | Concept2

Hvilken modell har du?

Referer til følgende bilder og produksjonsdatoer for å bestemme hvilken romaskin-modell du har. Klikk på det tilhørende bildet for å komme til service og kundestøtte-informasjon om din maskin.

Dynamic


November 2010–nåtid

Model E


August 2006–nåtid

Model D


Oppdatert August 2006–nåtid
Opprinnelig Juli 2003–Aug 2006

Model C

Produsert 1993–Juli 2003

Model B

Produsert 1986–1993

Model A

Produsert 1981–1986