Model A Indoor Rower | Concept2

Model A Indoor Rower

Model A Indoor Rower

Produksjonsdatoer

1981–1986
Ikke lenger i produksjon

Hovedkarakteristikker

  • Håndtak: i tre med svarte grep
  • Svinghjul: Sykkelhjul med svarte flapser i eikene
  • Fotbrett: i tre
  • Annet: Speedometer vs elektronisk monitor

Serienummerinformasjon

Alle Model A Roergometre produsert etter 1. oktober 1982 har et serienummer plassert på undersiden av kjedehuset:

  • 4. november 1985 startet vi å bruke produksjonsdatoen som serienummer
  • Mellom 1. oktober 1982 og 4. november 1985 brukte vi et firesifret nummereringssystem. De første to tallene indikerte året maskinen var laget, og resten av serienummeret var et løpenummer. Det vil si, et serienummer 83-12 identifiserte Model A med løpenummer 12 laget i 1983.

Hvis din Model A ble produsert før 1. oktober 1982 så har den ikke et serienummer. Vennligst identifiser disse maskinene ved å oppgi kjøpsdato når serienummer behøves.