Model E Montering | Concept2

Model E Montering

Model E Indoor Rower krever påmontering av forben og bakben, monitorarmen, sensorledning og PM5 monitor, ved bruk av totalt 10 skruer. Vi har lagt ved det nødvendige verktøy og tydelige, illustrerte instruksjoner. Beregn 30-45 minutter for jobben..

Model E Assembly

Model E Montering

5:42 minutter

Sammenkobling av bakpart og forpart

Etter at monteringen er gjennomført så må man koble sammen bakpart og forpart. Denne prosedyren er illustrert i monteringsveiledningen, eller referer til følgende video.

Rammelåsen

0:17 sekuder

Monteringsanvisning

Model E Monteringsanvisning

Box 3 merknad: Mutter og bolt vist som del av innholdet i Box 3 er montert på baksiden av PM4; de er ikke løse i esken.