Årelengde | Concept2

Årelengde

Vi tilbyr langårer og parårer i justerbar og fast lengde.

  • Justerbare årer har et kompositthåndtak med et lengdejusteringssystem som tillater 5 cm justering. Dette justeringssystemet gjør det lettere å dele årer mellom båter (åttere og firere, for eksempel), og muliggjør lengdejustering ved vanskelige vær eller konkurranse forhold.
  • Årer med fast lengde har håndtak av limt tre eller komposittmateriale.

Årelengde, giring og rigg

Vi vet fra sykling at det går bedre om man bruker rett gir. Det samme gjelder for roing.

Årelengde, sammen med andre variabler som avstanden fra senter av båten til svivelen, årebladstørrelse, type åreblad, indre arm, hvor langt fremme man fatter vannet osv, bestemmer båtgiringen, også kjent som rigging.

For en gitt rigging, så gir en lengre åre et høyere gir enn en kort åre. For å senke giringen, kan man:

  • Korte ned total årelengde
  • Korte ned ytre arm (flytte klampen mot årebladet) for å øke indre arm
  • Øke avstanden fra senter av båten til svivelen, noe som korter ned lengde av åretaket

Retningslinjer

Å oppnå en komfortabel, effektiv båtgiring er nøkkelen til å holde belastningen fornuftig. Generelt anbefaler vi å sette årene kortere ved roing:

  • med mer effektive åreblad som Fat2
  • i kortere båt
  • med kortere avstand mellom senter av båten og svivelen
  • med vannfatning langt fremme
  • med mindre behov for overlappende håndtak

Lengdevalg

Følgende tabell viser våre typiske valg for lengde på langåre og paråre, alle er justerbare. Tilleggsvalg, som fast lengde, er mulig. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Langårer
Intervall Fat2 Smoothie2 eller Big Blade
Kort 362–367 cm 367–372 cm
Medium 365–370 cm 370–375 cm
Lang 368–373 cm 373–378 cm
Parårer
Range Fat2 Smoothie2 eller Big Blade
Kort 275–280 cm 281–286 cm
Medium 278–283 cm 284–289 cm
Lang 280–285 cm 287–292 cm