SkiErg Vedlikehold

Ukentlig

Tvinn ut tauene

Når man griper håndtakene, så kan man uforvarende tvinne tauene, slik som fort også kan skje med en telefonledning. Over tid så kan dette medføre at tauene tvinnes rundt hverandre inne i SkiErg’en, og gi en “klumpete” følelse når man trekker i tauene. Dette kan i sin tur forårsake tidlig slitasje på tauene.

Følg denne prosedyren regelmessig for å tvinne ut tauene. Det vil være enklere om man er to personer.

 1. Trekk ut begge håndtakene så langt de går.
 2. Hold tauene ved toppbraketten slik at håndtakene får dingle og tvinne fritt.
 3. La hånden løpe ned langs begge taulengdene for å tvinne dem ut.
 4. Returner håndtakene til toppen.
 5. Repeter prosessen fra steg 1 minst to ganger.

For hver 500 000 meter (omtrent 50 timers bruk)

Inspiser tauene

Det er tre separate tau og én strikk som bør inspiseres. Viktig! Alle tau er av en spesiell type og bør erstattes av Concept2s tau ved tegn på tydelig slitasje eller skade. Se under for en beskrivelse av slitasje/skade.

Tauinspeksjon

 1. Håndtaktauet er et enkelt tau forbundet til begge håndtak og kan inspiseres enkelt ved å trekke håndtakene helt ut. Se under for en beskrivelse av tauslitasje.
 2. For å inspisere tauene inni den vertikale rammen, så må det nedre dekselet bak, fjernes. Hvis SkiErg er festet til vegg så må den tas ned for inspeksjon.

  Tauet til venstre er nytt. Midtre tau viser akseptabel slitasje og er fortsatt brukbart. Tauet til høyre viser stor slitasje og bør byttes.

  • Fjern det nedre dekselet bak ved å fjerne de seks skruene. Dette vil synliggjøre tauet som ligger på spolen (dette er et annet tau enn det som går mellom håndtakene), og strikken.
  • La en annen person trekke håndtakene sakte hele veien ut mens man selv inspiserer tauene inne i rammen. Ved å trekke håndtakene helt ut så vil man være i stand til å se hele lengden til alle tre tauene.

En beskrivelse av slitasje/skade på tau

Tau består av en solid flette (ikke en strømpe rundt indre fibre). Over tid så vil overflaten fremstå som “ullen”. Hvis dette forverres på et bestemt sted langs tauet så er det tid for å bytte. Se bildet til høyre.

Strikken består av elastiske fibre i en flettet strømpe. Noe slitasje på strømpen er forventet, men når de hvite fibrene kommer til syne så bør strikken byttes umiddelbart.

Inspiser skruene

Sjekk at alle skruer sitter godt og ikke har løsnet under bruk. Hvis din SkiErg er veggmontert, så sjekk veggfestet nøye.

Inspiser trinsene i toppen

Sjekk at trinsene løper fritt i trinsehusene og at trinsehusene svinger fritt i brakettene. Se illustrasjon til høyre.

Ved behov

 • Rengjør håndtakene og stroppene etter hver økt. Bruk en mild såpe eller rengjøringsmiddel.
 • Rengjør overflatene til SkiErg med et rengjøringsmiddel. IKKE spray væske av noe slag på monitoren.
 • Støv og lo kan samle seg inne i dekselet til svinghjulet. Dette kan hindre luftstrømmen og minske motstanden. Det ytre dekselet til svinghjulet kan fjernes for rengjøring ved å fjerne de fire skruene som holder dekselet på plass. Se illustasjon under.

Steg en

Steg to

Steg tre

Steg fire

Steg fem

Steg seks

Steg syv

VIKTIG: Performance Monitoren (PM) er en forseglet enhet. IKKE TA DEN FRA HVERANDRE. Ethvert forsøk på demontering vil gjøre garantien ugyldig. Kontakt Concept2 hvis det er problemer med monitoren.