Vedlikehold | Concept2

Vedlikehold

Regelmessig

Tvinn ut tauene

Når man griper håndtakene, så kan man uforvarende tvinne tauene, slik som fort også kan skje med en telefonledning. Over tid så kan dette medføre at tauene tvinnes rundt hverandre inne i SkiErg’en, og gi en “klumpete” følelse når man trekker i tauene. Dette kan i sin tur forårsake tidlig slitasje på tauene.

For å unngå dette, undersøk tauene regelmessig og tvinn dem ut etter behov. Man vil kunne se tvinnet i tauene; tvinn dem ut ved å vri håndtakene i motsatt retning.

Følg denne prosedyren regelmessig for å tvinne ut tauene. Det vil være enklere om man er to personer.

 1. Trekk ut begge håndtakene så langt de går.
 2. Hold tauene ved toppbraketten slik at håndtakene får dingle og tvinne fritt.
 3. La hånden løpe ned langs begge taulengdene for å tvinne dem ut.
 4. Returner håndtakene til toppen.
 5. Repeter prosessen fra steg 1 minst to ganger.

Rengjør håndtak

Bruk en mild såpe eller rengjøringsprodukt for å rengjøre håndtakene etter behov.

For hver 500 000 meter (omtrent 50 timers bruk)

Inspiser tauene

Det er to separate tau og to strikker å inspisere. Viktig! Hvert tau er av en spesiell type og bør erstattes med Concept2s tau ved slitasje eller skade. Se under for beskrivelse av slitasje/skade på tau.

Inspeksjon av tau

 1. Håndtaktauene kan inspiseres enkelt ved å trekke håndtakene helt ut og se etter slitasje.
 2. Inspiser tauene inni maskinens loddrette ramme. Begynn med å fjerne nedre høyre deksel ved å fjerne 8 skruer ved hjelp av torque skrutrekkeren som følger med SkiErg. Når dekselet er fjernet så vil alle tau og trinser komme til syne.  Tauet til venstre er nytt. Midtre tau viser akseptabel slitasje og er fortsatt brukbart. Tauet til høyre viser stor slitasje og bør byttes.


 3. La en medhjelper trekke håndtakene sakte hele veien ut og se etter tilstanden til tauene og strikken. Det skal være mulig å se hele lengden av alle tau.

En beskrivelse av slitasje/skade på tau

Tauene består av en solid flette (ikke en strømpe rundt indre fibre). Over tid så vil overflaten fremstå som “ullen”. Hvis dette forverres på et bestemt sted langs tauet så er det tid for å bytte. Se bildet til høyre. Vi anbefaler å bytte begge tauene samtidig.

Strikken består av elastiske fibre i en flettet strømpe. Noe slitasje på strømpen er forventet, men når de hvite fibrene kommer til syne så bør strikken byttes umiddelbart.

Inspiser skruene

Forsikre deg om at alle skruer sitter godt, og ikke har løsnet etter bruk. Hvis din SkiErg er festet til vegg, undersøk veggfestet nøye.

Inspiser trinsene i toppen

Sjekk at trinsene løper fritt i trinsehusene og at trinsehusene svinger fritt i brakettene. Se illustrasjon til høyre.

Etter behov

 • Rengjør overflatene på maskinen, inkludert gulv eller plattform, med ikke-slipende rengjøringsmiddel. IKKE spray noe væske på monitoren.
 • Støv og lo kan samle seg inne i dekselet til svinghjulet. Dette kan hindre luftstrømmen og minske motstanden. Det ytre dekselet til svinghjulet kan fjernes for rengjøring ved å fjerne de fire skruene som holder dekselet på plass. Se illustasjon under.

Steg en


Steg to


Steg tre


Steg fire


Steg fem


Steg seks


Steg syv

VIKTIG: Performance Monitoren (PM) er en forseglet enhet. IKKE TA DEN FRA HVERANDRE. Ethvert forsøk på demontering vil gjøre garantien ugyldig. Kontakt Concept2 hvis det er problemer med monitoren.