Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for July 19, 2019

short

Short

Stroke pyramid: 1,2,3...15...2,1 / 3 light

Ski a pyramid of hard pulls from one to 15 with three light pulls between each set. So one hard followed by three light. Then two hard followed by three light. Three hard, three light. 4/3. 5/3. 6/3 through to 15 hard, 3 light and then back down. 14/3. 13/3 and so on to 1/3.

Button Sequences

PM3/PM4/PM5: Just start rowing or press A once

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

5 x 1500m / 1 min easy

Ski five 1500 meter pieces. Ski for one minute at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-C-D-B-A-A-A-A-A-B-E
PM5: B-D-D-A-D-B-A-A-A-A-A-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

2 x 6000m / 6 min easy

Ski two 6000 meter pieces. Ski for six minutes at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-C-D-B-B-B-B-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-E
PM5: B-D-D-A-D-B-B-B-B-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.