Dagens økt | Concept2

Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for July 07, 2022

short

Short

5 x 750m / 2 min easy

Ski five 750 meter pieces. Ski for two minutes at light pressure between each 750.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-C-B-B-A-B-B-B-B-B-A-A-A-B-B-E
PM5: B-D-D-A-B-B-A-B-B-B-B-B-A-A-A-B-B-E

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

6 x 1000m / 2 min easy

Ski six 1000 meter pieces. Ski for two minutes at light pressure between each 1000.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-C-D-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-E
PM5: B-D-D-A-D-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

60 minute time trial

Ski a 60 minute time trial, going for your personal best. After you've skied enter your time in the Online Ranking and see where you stand with others of your age and gender.

Button Sequences

PM3/PM4/PM5: B-D-B-D-B-A-C-C-C-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.