Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for December 10, 2019

short

Short

9 x 1 min 40 sec / 20 sec easy with a longer 2 min rest at the halfway point.

Ski nine intervals of 1 minute 40 seconds, with 20 seconds of rest in between each piece with the exception of 2 minutes of rest after the fifth interval.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-E-D-A-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-E-D-E-D-E-D-E-D-A-A-A-A-B-B-A-C-C-E-D-A-A-A-A-A-B-B-D-C-C-E-D-E-D-E-D-E-E
PM5: B-D-D-D-D-A-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-E-D-E-D-E-D-E-D-A-A-A-A-B-B-A-C-C-E-D-A-A-A-A-A-B-B-D-C-C-E-D-E-D-E-D-E-E

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

4 x 2000m / 2 min easy

Ski four 2000 meter pieces. Ski for two minutes at light pressure between each 2000.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-C-D-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-E
PM5: B-D-D-A-D-B-B-A-C-C-C-C-C-A-A-A-A-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

4 x 15 min / 4 min easy

Ski four 15 minute pieces. Ski for four minutes at light pressure between each piece.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-D-B-A-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B-B-E
PM5: B-D-D-B-D-B-A-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.