Muskler i bruk | Concept2

Muskler i bruk

Staking og muskler

Langrenn er en koordinert muskelbevegelse som involverer alle store muskelgrupper i kroppen. Denne seksjonen illustrerer de primære muskler som er i bruk under hver bevegelse i stakingen. Både de primære (røde) og sekundære (gule) muskler arbeider sammen synkronisert for å få til bevegelsen men de involveres ulikt og gir ulike bidrag. Referer til det følgende eller se SkiErg Muskler i Bruk.

1 Starten

  • Primære muskler: armstrekker, trapesius, brede ryggmuskel, tykkleggsmuskel
  • Sekundære muskler: mage, ryggstrekkere, setemuskel, hamstrings, hofteleddsbøyer, lårstrekker og skinnleggsmuskel
Starten

2 Draget

  • Primære muskler: armstrekker, brede ryggmuskel, mage, hofteleddsbøyer, skinnleggsmuskel
  • Sekundære muskler: lårstrekker, ryggstrekker, setemuskel, hamstring, tykkleggsmuskel
Draget

3 Avslutningen

  • Primære muskler: armstrekker, mage, hofteleddsbøyer, skinnleggsmuskel
  • Sekundære muskler: lårstrekker, ryggstrekker, setemuskel, hamstrings, tykkleggsmuskel
Avslutningen

4 Tilbakeføringen

  • Primære muskler: lårstrekker, setemuskel, hamstrings, ryggstrekker, fremre deltamuskel, trapesius
  • Sekundære muskler: mage, skinnsleggsmuskel, hofteleddsbøyer
Tilbakeføringen